Cenaceny.cz je nezávislý informační server zaměřený na prodej potravin. Nejsme smluvně vázáni k firmám, o kterých informujeme a případná inzerce nemá vliv na obsah našich sdělení.

Čtenářům přinášíme akční letáky největších obchodních řetězců a další informace z oboru včetně analýz, grafů, komentářů, zpráv a novinek. Chceme tak usnadnit orientaci ve čtení letáků a dalších propagačních tiskovin, které už v mnoha rodinách nahradily denní tisk, diskutuje se nad nimi, jsou předmětem bedlivého zkoumání a inspirací k tomu, co a kde nakoupit.

Informace čerpáme ze samotných letáků, webových stránek obchodních řetězců, tiskových zpráv výrobců, prodejců, státních orgánů a institucí a především z pravidelných návštěv prodejen po celé zemi a ze zpráv našich spolupracovníků.

Krátce poté, co obchodní řetězec zveřejní svůj akční leták, najdete ho na stránkách cenaceny.cz i se stručným komentářem, které zboží z nabídky považujeme za výhodné. V případě regionálních rozdílů vycházíme při komentáři z letáku v jednom namátkově vybraném regionu.

Jednou za týden přineseme i shrnutí a krátký komentář nabídky letáků všech řetězců, abychom vám pomohli při nákupní orientaci.

Uvítáme vaše podněty, informace a další příspěvky o vašich zkušenostech z nákupu. Naší snahou je i pomoci při řešení vašich stížností. V tomto případě je však podmínkou, abyste nejdříve sami podnikli kroky k nápravě – reklamovali zboží nebo nabídku, stěžovali si a teprve, když neuspějete, obraťte se na nás.

Nejsme neomylní, rozdíly námi zveřejněných cen a cen, které naleznete v obchodech, mohou být dány regionálními rozdíly nabídky anebo naší chybou, za kterou se omlouváme.